โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-10

พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ฯ และเปิดป้ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เฮียนหลวง มหาวรรณ์ พิฑิธภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาบรรพชนและป้ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง ต.โหล่องขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่โดยศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ พิฑิธภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาบรรพชน ในอดีตเป็นบ้านของ พระครูวรรณวิวัฒน์ ดร. (นพบุรี มหา... >> อ่านต่อ


อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนเขตอำเภออมก๋อย
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก แก่กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง สานต่อวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  และในโอกาสเดียวกันนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรี... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) >> อ่านต่อ


บ.ใยตา วิศวกรรมฯ รับนักศึกษาเข้าทำงาน พร้อมมอบทุนการศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวบริการ

บริษัท ใยตา วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 108 ม. 6 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา และ นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง และ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัท โดยได้รับอัตราเงินเดือน 10,000 – 14,000 บาท และทางบริษัทฯ ยินดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่เรียนดี ฐานะยากจน โดยการมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหล... >> อ่านต่อ


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8  สิงหาคม 2560  ดร.เอนก เพิ่งวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)  และทรงเทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)  เรื่อง “Creative R M U... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา