โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-03-19

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ
อังคาร 19 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “Best Paper Award”  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “1st  International MICE Conference Forum 2018” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ University of North Texas ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร อาจารย์อนาวิน สุวรรณะปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูต... >> อ่านต่อ


สารสนเทศคว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2019
อังคาร 19 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำหรับการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สถาบันไอทีไอที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)
อังคาร 19 มีนาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์  ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน)โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/node/4154 ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับคุณจพต้องมัคุณสมบัติดังนี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563
อังคาร 19 มีนาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้รับแจ้งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (Chinese Scholarship Council: CSC) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 เพื่อศึกษาต่อ ณ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 7 ทุน (รวมทั้งประเทศ) โดยได้รับการสนันสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา